Cách chống hack mật khẩu đăng nhập website Internet Banking, Facebook, Gmail, Forum


Để chống hack mật khẩu đăng nhập internet banking, Facebook, Gmail,  Forum khi đăng nhập vào các website thì ta sẽ xem mật khẩu được lưu trên trình duyệt web Chrome, Safari, Cốc cốc  ở đâu.

Tất cả mọi tài khoản khi đăng nhập ở trình duyệt web Google Chrome, Safari, Cốc Cốc mà ta lưu lại mật khẩu thì trình duyệt web sẽ lưu lại trên thiết bị máy tính, điện thoại, máy tính bảng bạn đang sử dụng.

Video hướng dẫn xem mật khẩu:

 • Để xem mật khẩu tất cả các tài khoản đăng nhập Inernet banking, Facebook, Gmail, Forum

  • Cách 1 :

  • bạn chỉ cần mở chrome xem mật khẩu gõ: chrome://settings/passwords

   Danh sách tài khoản lưu trên trình duyệt web

  • Với mỗi dòng tài khoản đăng nhập ở bên phải trang web, nhấp vào Thêmtiếp đếnXem chi tiết. hoặc chữ Detail

   Xem mật khẩu lưu trên tình duyệt web

  • Ta thấy có website, tên đăng nhập, mật khẩu đã che, biểu tượng xem mật khẩu.

  • Click vào xem mật khẩu để hiển thị mật khẩu.

   Nếu bạn khóa máy tính bằng mật khẩu, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu máy tính của mình.

  • Hiển thị mật khẩu tài khoản lưu trên web
  • Cách 2 :

  • Trên máy tính của bạn, mở Chrome/ Firefox / Safari/ Cốc cốc
  • Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêmtiếp đếnCài đặt./ setting
  • Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao / Advantage
  • Trong “Mật khẩu và biểu mẫu”, nhấp vào Quản lý mật khẩu / Manager Password
  • Trong “Mật khẩu đã lưu”, ở bên phải trang web, nhấp vào Thêm Thêmtiếp đếnXem chi tiết /Detail
  • Ở bên phải mật khẩu, nhấp vào Xem trước Xem trước.
  • Nếu bạn khóa máy tính bằng mật khẩu, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu máy tính của mình.
  • Cách 3 : Cách xem mật khẩu đã lưu trên trình duyệt web dễ hơn ăn kẹo bạn đã biết chưa

 • Cách chống hack mật khẩu tài khoản Internet Banking, Facebook, Gmail, Forum đăng nhập website khi lưu mật khẩu đang nhập

  Tắt chế độ lưu mật khẩu khi đăng nhập web

 • Tắt thông báo cho phép lưu mật khẩu khi đăng nhập của trình duyệt web Chrome/ Firefox / Safari/ Cốc cốc

 • Tắt chế độ tự động đăng nhập website với tài khoản đã lưu

 • Xóa mọi tài khoản đăng nhập đã được lưu bằng cách

Như vậy để tránh trường hợp các keylogger và malware virus đọc trộm mật khẩu password được lưu trên các trình duyệt thì ta tắt chế độ cho phép lưu mật khẩu. Rồi xóa những tài khoản đăng nhập của web internet  banking, Facebook, Gmail, Forum quan trọng.

Dân Công Nghệ chúc các bạn có một cách đơn giản để bảo mật thông tin cá nhân của mình.

Loading...