Đổi đầu 11 số thành 10 số của các nhà mạng viettel Vinaphone Mobifone


Theo thông tin rò rỉ từ các group facebook thì việc chuyển đổi các số di động 11 số sang 10 số sắp được tiến hành. Theo đó các cá nhân tổ chức chuẩn bị cập nhật các thông tin về số điện thoại mới sau khi chuyển đổi.

Việc chuyển đổi các đầu số điện thoại được tiến hành như sau:

Chi tiết:

Với nhà mạng Vinaphone
Đầu số 0123 > sẽ chuyển thành 083
Đầu số 0124 > sẽ chuyển thành 084
Đầu số 0125 > sẽ chuyển thành 085
Đầu số 0127 > sẽ chuyển thành 087
Đầu số 0129 > sẽ chuyển thành 080

Với nhà mạng Mobifone
Đầu số 0120 > sẽ chuyển thành 050
Đầu số 0121 > sẽ chuyển thành 051
Đầu số 0122 > sẽ chuyển thành 052
Đầu số 0126 > sẽ chuyển thành 056
Đầu số 0128 > sẽ chuyển thành 058

Với nhà mạng Viettel
Đầu số 0162 > sẽ chuyển thành 032
Đầu số 0163 > sẽ chuyển thành 033
Đầu số 0164 > sẽ chuyển thành 034
Đầu số 0165 > sẽ chuyển thành 035
Đầu số 0166 > sẽ chuyển thành 036
Đầu số 0167 > sẽ chuyển thành 037
Đầu số 0168 > sẽ chuyển thành 038
Đầu số 0169 > sẽ chuyển thành 039

Nhà mạng Gtel (Beeline)
Đầu số 019 > sẽ chuyển thành 059

Nhà mạng Vietnamobile
Đầu số 018 > sẽ chuyển thành 04
Hãy cùng chia sẻ cảm nhận của bạn về đầu số mới cho số điện thoại của mình nào!​

Loading...